โปรโมชั่นพิเศษ 

 ออกรถ  0  บาท

Super cub

 (NBC110MDFNTH )

เดือนละ    1,698.-  ส่ง  48 เดือน

เดือนละ    1,857.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    2,069.-  ส่ง  36 เดือน

อัตราดอเบี้ย 1.09 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

Wave110 i ดรัมเบรค

 (AFS110KDFP3TH )

เดือนละ    1,396.-  ส่ง  48 เดือน

เดือนละ    1,527.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    1,702.-  ส่ง  36 เดือน

อัตราดอเบี้ย 1.09 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

Wave110 i ิสก์เบรค-มือ

 (AFS110KDFP3TH )

เดือนละ    1,587.-  ส่ง  48 เดือน

เดือนละ    1,735.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    1,934.-  ส่ง  36 เดือน

อัตราดอเบี้ย 1.09 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

Wave110 i ล้อแม็กซ์

 (AFS110KDFP3TH )

เดือนละ    1,682.-  ส่ง  48 เดือน

เดือนละ    1,840.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    2,05.-  ส่ง  36 เดือน

อัตราดอเบี้ย 1.09 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

Wave125 i ล้อซี่ลวด-มือ

 (AFS125MSFPTH )

เดือนละ    1,904.-  ส่ง  48 เดือน

เดือนละ    2,083.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    2,321.-  ส่ง  36 เดือน

อัตราดอเบี้ย 1.09 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

Wave125 i ล้อแม๊กซ์-มือ

 (AFS125CSFPTH )

เดือนละ    1,967.-  ส่ง  48 เดือน

เดือนละ    2,152.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    2,398.-  ส่ง  36 เดือน

อัตราดอเบี้ย 1.09 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

Click125i ซี่ลวด

 (ACF125BTPTH )

เดือนละ    1,856.-  ส่ง  48 เดือน

เดือนละ    2,031.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    2,263.-  ส่ง  36 เดือน

อัตราดอเบี้ย 1.09 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

Click125i ล้อแม๊กซ์

 (ACB125CBTPTH)

เดือนละ    1,999.-  ส่ง  48 เดือน

เดือนละ    2,187.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    2,437.-  ส่ง  36 เดือน

อัตราดอเบี้ย 1.09 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

Scoopy i UBAN

 (ACF110BTP2TH )

เดือนละ    1,777.-  ส่ง  48 เดือน

เดือนละ    1,944.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    2,166.-  ส่ง  36 เดือน

อัตราดอเบี้ย 1.09 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

Scoopy i Prestige

 (ACF110CBTP3TH )

เดือนละ    1,841.-  ส่ง  48 เดือน

เดือนละ    2,013.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    2,243.-  ส่ง  36 เดือน

อัตราดอเบี้ย 1.09 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

Scoopy i Club12

 (ACF110CBTPTH )

เดือนละ    1,904.-  ส่ง  48 เดือน

เดือนละ    2,083.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    2,321.-  ส่ง  36 เดือน

อัตราดอเบี้ย 1.09 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

LEAD125

 (NHX125NTH )

เดือนละ    2,063.-  ส่ง  48 เดือน

เดือนละ    2,256.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    2,514.-  ส่ง  36 เดือน

อัตราดอเบี้ย 1.09 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

โปรโมชั่นพิเศษ 

 ดอกเบี้ย 0.99%      

ผ่อนนานสูงสุด 42 เดือน

CLICK160

 CBS ล้อแม็กซ์-สตาร์ทมือ 

 (ACF160CBTNTH )

ใช้เงินออกรถ  7,200 บาท

เดือนละ    2,184.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    2,442.-  ส่ง  36 เดือน

เดือนละ    3,342.-  ส่ง  24 เดือน

อัตราดอเบี้ย 0.99 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

CLICK160

 CBS ล้อแม็กซ์-สตาร์ทมือ 

 (ACF160CBTN2TH )

ใช้เงินออกรถ  7,200 บาท

เดือนละ    2,184.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    2,442.-  ส่ง  36 เดือน

เดือนละ    3,342.-  ส่ง  24 เดือน

อัตราดอเบี้ย 0.99 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

CLICK160

 ABS ล้อแม็กซ์-สตาร์ทมือ 

 (ACF160CATNTH )

ใช้เงินออกรถ  7,900 บาท

เดือนละ    2,397.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    2,679.-  ส่ง  36 เดือน

เดือนละ    3,666.-  ส่ง  24 เดือน

อัตราดอเบี้ย 0.99 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

PCX160

 STD ล้อแม็กซ์-สตาร์ทมือ 

 (WW160PTH )

ใช้เงินออกรถ  10,400 บาท

เดือนละ    3,155.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    3,527.-  ส่ง  36 เดือน

เดือนละ    4,827.-  ส่ง  24 เดือน

อัตราดอเบี้ย 0.99 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

PCX160

 ABS ล้อแม็กซ์-สตาร์ทมือ 

 (WW160APTH )

ใช้เงินออกรถ  10,600 บาท

เดือนละ    3,216.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    3,594.-  ส่ง  36 เดือน

เดือนละ    4,919.-  ส่ง  24 เดือน

อัตราดอเบี้ย 0.99 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

PCX160

 ABS ล้อแม็กซ์-สตาร์ทมือ 

 (WW160AP2TH )

ใช้เงินออกรถ  10,600 บาท

เดือนละ    3,216.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    3,594.-  ส่ง  36 เดือน

เดือนละ    4,919.-  ส่ง  24 เดือน

อัตราดอเบี้ย 0.99 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

ADV160

 ABS ล้อแม็กซ์-สตาร์ทมือ 

 (ADV160APTH )

ใช้เงินออกรถ  10,690 บาท

เดือนละ    3,243.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    3,625.-  ส่ง  36 เดือน

เดือนละ    4,961.-  ส่ง  24 เดือน

อัตราดอเบี้ย 0.99 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

ADV160

 ABS CAPTAIN AMERICA EDITION 

 (ADV160APTH  TH2 )

ใช้เงินออกรถ  11,140 บาท

เดือนละ    3,380.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    3,778.-  ส่ง  36 เดือน

เดือนละ    5,170.-  ส่ง  24 เดือน

อัตราดอเบี้ย 0.99 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

ADV160

 ABS IRONMAN EDITION 

 (ADV160APTH  TH3 )

ใช้เงินออกรถ  11,140 บาท

เดือนละ    3,380.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    3,778.-  ส่ง  36 เดือน

เดือนละ    5,170.-  ส่ง  24 เดือน

อัตราดอเบี้ย 0.99 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บริษัท ฯ กำหนด

**ยอดส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากวิธีการคำนวนและการปัดเศษทศนิยม

สนใจสอบาถามข้อมูลที่ ...@KNY-MOTO

แผ่นที่การเดินทาง

สาขา ดรุณสำราญ

สาขา น้ำพอง

สาขา กระนวน