โปรโมชั่นพิเศษ 

 ออกรถ  0  บาท

FINN115

สตาร์ทมือ-ดรัมเบรค-ซี่ลวด

( B6FH00 )

เดือนละ    1,491.-  ส่ง  48 เดือน

เดือนละ    1,631.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    1,818.-  ส่ง  36 เดือน

อัตราดอเบี้ย 1.09 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

FINN115 

สตาร์ทมือ-ดิสก์เบรค-ซี่ลวด

 ( B6FJ00 )

เดือนละ    1,587.-  ส่ง  48 เดือน

เดือนละ    1,735.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    1,934.-  ส่ง  36 เดือน

อัตราดอเบี้ย 1.09 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

FINN115

 สตาร์ทมือ-ดิสก์เบรค-ล้อแม็กซ์

 ( B6FK00 )

เดือนละ    1,650.-  ส่ง  48 เดือน

เดือนละ    1,805.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    2,011.-  ส่ง  36 เดือน

อัตราดอเบี้ย 1.09 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

FINN155

 สตาร์ทมือ-UBS-ล้อแม็กซ์

 ( B6FL00 )

เดือนละ    1,698.-  ส่ง  48 เดือน

เดือนละ    1,857.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    2,069.-  ส่ง  36 เดือน

อัตราดอเบี้ย 1.09 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

GRANFILANO

 STD

 ( B8B800 )

เดือนละ    2,126.-  ส่ง  48 เดือน

เดือนละ    2,326.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    2,591.-  ส่ง  36 เดือน

อัตราดอเบี้ย 1.09 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

GRANFILANO

 ABS

 ( B8B900 )

เดือนละ    2,475.-  ส่ง  48 เดือน

เดือนละ    2,707.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    3,017.-  ส่ง  36 เดือน

อัตราดอเบี้ย 1.09 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

GRANFILANO

 CONNECTED  STD

 ( BJK100 )

เดือนละ    2,221.-  ส่ง  48 เดือน

เดือนละ    2,430.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    2,707.-  ส่ง  36 เดือน

อัตราดอเบี้ย 1.09 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

GRANFILANO

 CONNECTED ABS

 ( BJK200 )

เดือนละ    2,539.-  ส่ง  48 เดือน

เดือนละ    2,777.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    3,094.-  ส่ง  36 เดือน

อัตราดอเบี้ย 1.09 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

FINO125 i 

ซี่ลวด-ดิสก์เบรค-สตาร์ทมือ

 ( BB9A00 )

เดือนละ    1,729.-  ส่ง  48 เดือน

เดือนละ    1,892.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    2,108.-  ส่ง  36 เดือน

อัตราดอเบี้ย 1.09 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

GT125

 ล้อแม็กซ์-สตาร์ทมือ-ดิสก์เบรค

 ( B21900 )

เดือนละ    1,793.-  ส่ง  48 เดือน

เดือนละ    1,961.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    2,185.-  ส่ง  36 เดือน

อัตราดอเบี้ย 1.09 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

FAZZIO

 STD

 ( BKF100 )

เดือนละ    2,063.-  ส่ง  48 เดือน

เดือนละ    2,256.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    2,514.-  ส่ง  36 เดือน

อัตราดอเบี้ย 1.09 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

FAZZIO

SMART KEY

 ( BKF300 )

เดือนละ    2,126.-  ส่ง  48 เดือน

เดือนละ    2,326.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    2,591.-  ส่ง  36 เดือน

อัตราดอเบี้ย 1.09 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

โปรโมชั่นพิเศษ 

 ดอกเบี้ย 0.99%      

ผ่อนได้นานสูงสุด 42 เดือน

AEROX155

 STD ล้อแม็กซ์-สตาร์ทมือ 

 (BBRB00 )

ใช้เงินออกรถ  7,950 บาท

เดือนละ    2,412.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    2,696.-  ส่ง  36 เดือน

เดือนละ    3,690.-  ส่ง  24 เดือน

อัตราดอเบี้ย 0.99 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

AEROX155

 ABS ล้อแม็กซ์-สตาร์ทมือ 

 (BBRC00 )

ใช้เงินออกรถ  9,050 บาท

เดือนละ    2,746.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    3,069.-  ส่ง  36 เดือน

เดือนละ    4,200.-  ส่ง  24 เดือน

อัตราดอเบี้ย 0.99 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

N MAX

 ABS STD 

 (B1T600 )

ใช้เงินออกรถ  10,350 บาท

เดือนละ    3,140.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    3,510.-  ส่ง  36 เดือน

เดือนละ    4,803.-  ส่ง  24 เดือน

อัตราดอเบี้ย 0.99 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

N MAX

 ABS CONNECTED 

 (BBB400 )

ใช้เงินออกรถ  10,680 บาท

เดือนละ    3,240.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    3,622.-  ส่ง  36 เดือน

เดือนละ    4,957.-  ส่ง  24 เดือน

อัตราดอเบี้ย 0.99 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

EXCITER155


 (BAW600 )

ใช้เงินออกรถ  8,280 บาท

เดือนละ    2,512.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    2,808.-  ส่ง  36 เดือน

เดือนละ    3,843.-  ส่ง  24 เดือน

อัตราดอเบี้ย 0.99 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

XSR155


 (B1V800 )

ใช้เงินออกรถ  10,360 บาท

เดือนละ    3,143.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    3,513.-  ส่ง  36 เดือน

เดือนละ    4,808.-  ส่ง  24 เดือน

อัตราดอเบี้ย 0.99 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

R155


 (BNC400 )

ใช้เงินออกรถ  7,000 บาท

เดือนละ    3,XXX.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    3,XXX.-  ส่ง  36 เดือน

เดือนละ    4,XXX.-  ส่ง  24 เดือน

อัตราดอเบี้ย 0.99 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

WR155R


 (B3M500 )

ใช้เงินออกรถ  11,390 บาท

เดือนละ    3,456.-  ส่ง  42 เดือน

เดือนละ    3,862.-  ส่ง  36 เดือน

เดือนละ    5,286.-  ส่ง  24 เดือน

อัตราดอเบี้ย 0.99 %

รวมทะเบียน , พรบ. ,ประกันรถหาย

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บริษัท ฯ กำหนด

**ยอดส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากวิธีการคำนวนและการปัดเศษทศนิยม

สนใจสอบาถามข้อมูลที่ ...@KNY-MOTO

แผ่นที่การเดินทาง

สาขา ดรุณสำราญ

สาขา น้ำพอง

สาขา กระนวน